martes, 29 de septiembre de 2009

A "Manuela": en toda a Ría de Arousa non hai lancha coma ela


As regatas marítimas en Vilagarcía (1930-1935)

Por Xosé Comoxo e Xesús Santos

A historia das regatas de lanchas xeiteiras na ría de Arousa, máis concretamente en Vilagarcía, está sen completar. Algo se ten feito, pero aínda é insuficiente dada a súa importancia histórica. Non é este o momento apropiado, pero non deixaremos de mencionar as realizadas no período que vai de 1930 a 1935, con altos e baixos de esplendor.

Durante moitos anos a “Perla de Arosa”, nas súas festas de San Roque, celebradas en agosto, foi escenario dun sen fin de anécdotas como consecuencia das rivalidades existentes entre os participantes, especialmente as de Vilaxoán e Rianxo e, dentro destas vilas, as das tripulacións das lanchas “Carmelo” (e “Carmen”, algunhas veces) e “Miramar”, primeiro, e despois a “Manuela”, estas dúas de Rianxo.

A “Carmelo”, que non era a única lancha de Vilaxoán que participaba nas regatas aínda que si a máis importante e preparada, era patroneada nos anos 1920 por Romualdo Barreiro, logo por José Serantes e máis tarde, por un tal Calahonda, todos mariñeiros. Fora construída nos estaleiros de Places, de Abanqueiro, un famoso carpinteiro de ribeira e estaba encadrada nas lanchas de ata 12 remos (6 a cada lado). Regateou ata os primeiros anos de 1950.

A “Miramar”, de Rianxo, era propiedade de Baldomero Cebreiro, quen ao mesmo tempo facía de patrón. A lancha preparábase para ir a Vilagarcía con tres meses de antelación. Varábase no peirao e cubríase cunha vela, en forma de palio, para que non abrise co sol. Así comezaba o seu acondicionamento “secreto” no que interviña todo o pobo, especialmente o carpinteiro de mar, Manuel “o Carril”. Os estrobos facíanse dun cáñamo durísimo e os remos seleccionábanse entre os mellores do pobo. O día anterior ás regatas untábase a lancha, desde a quilla ata a liña de flotación, cunha mestura de aceite e sebo escorregadizo. Baldomero Cebreiro, un home repousado e con fino sentido do humor, sabía ben que a lancha non volvía ser súa ata despois das regatas. Regateou ata 1929, ano no que, por diversas causas, a competición resultou deslucida, a pesares da grande afluencia de visitantes:

“El puerto presentaba un aspecto muy animado con la gran afluencia de lanchas que vinieron de distintos puntos de la ría a presenciar las regatas, las que este año resultaron por diversas causas deslucidas, anulándose unas regatas y suspendiéndose otras”

“Con seis remos por banda.
¡nada más...! y sin la vela,
navega el “Miramar”
como graciosa gacela.
Hombres de estampa dominante,
sin destino de galeras,
imprimen brío gigante,
a sus lanchas marineras”

A lancha “Manuela”, igualmente de Rianxo, tamén foi construída nos estaleiros de Abanqueiro, precisamente nese ano de 1929. Era propiedade de Galbán Tarrío, que a dedicará á pesca do xeito:

“Antes da guerra civil o vello Francisco Places (carpinteiro de ribeira) que traballaba no Chazo, fixera por encargo duns de Vilaxoán un barco que non rematara porque pasara o tempo e non volveran por alí. Un día veuno meu pai, Xosé Galbán Tarrío, gustoulle e tratouna en sesenta pesos. Non estaban feitas máis que as varengas. Desfíxose para traela a Rianxo e deixala en Socadío. Ao cabo do ano erguéronse as varengas e armouse o barco que había de ser bautizado co nome de “Manuela”

Os primeiros anos, entre outros motivos o das artimañas dos de Vilaxoán, non lograron alcanzar o primeiro premio en Vilagarcía. A causa dun temporal, a lancha sufriu estragos nas varengas, ocasión que o propietario aproveitou para, no taller de carpintería de Ramón “o Catoira”, poñerlle unhas dobres e novas, mellorando así a súa figura de cara ás regatas. Os remos, por indicación do contramestre Bemposta, foron alargados algo máis. Esas melloras e o brío dos remeiros e do seu novo patrón, Juanito “o Caramelo”, deu uns resultados extraordinarios a finais dos anos corenta, comezos dos cincuenta: cinco anos consecutivos gañando o primeiro premio, para desmoralización dos de Vilaxoán: “¡Vamos a tener que dejarles ganar alguna vez a los de Villajuán! O tendrán ellos que cambiar de táctica. Son muy científicos...”

Diciamos antes que as regatas de 1929 non tiveron o esplendor que as xentes esperaban. Os motivos foron as escaramuzas dos participantes, especialmente as efectuadas polos de Vilaxoán: a “Manuela” non gañou “porque as outras embarcacións apertárona contra o muelle de madeira que había daquela”. Se iso foi así, as de 1930 foron iguais ou peores.

Coma sempre, as regatas de 1930 eran esperadas e vividas por algúns pobos arousáns cunha intensidade enorme, incluso días antes da competición xa se notaba un certo nerviosismo entre os mariñeiros máis comprometidos, dada a rivalidade imperante.

“También las regatas que en dicho día (domingo) tendrán lugar han despertado viva expectación y sabemos que concurrirán embarcaciones de Rianjo, Leiro, Deiro y otros pueblecitos de la ría”

O ambiente era extraordinario. Véxase a fermosa crónica que J. “da Arousa” escribiu no mesmo día das regatas:

“Hoy celebra Villagarcía su mejor festejo. La fiesta del mar, de este mar de Arousa, cuyo marco es un milagro de fecundidad en artistas.
Las regatas son en Villagarcía lo que en otros pueblos los toros, el fútbol o el encuentro de dos campeones del boxeo. ¡Pero qué grandiosidad, la de esta plaza de arena líquida! ¡Qué maravilla de luz hay en la “cancha” donde se celebra este deporte recio, difícil y masculino! ¿Y cuánta más inteligencia, destreza y azos son precisos para saber buscar la ráfaga que ha de preñar la vela victoriosa o para manejar el remo de la trainera, que para marcar el gol o romper la mandíbula del mismo Paulino?
Sería preciso hacer de este deporte viril, algo más que un espectáculo festero. Haría falta que en todos los pueblos de beiramar existiesen sociedades que la fomentasen juntamente con la natación y sus derivados; mejor aun: hacer de los deportes marítimos una disciplina escolar.
Villagarcía, cuyas regatas marítimas constituyen desde hace muchos años un verdadero “suceso” deportivo gallego, debiera enfocar con cariño inteligente este aspecto de la educación física que, aunque no lo parezca, tiene un gran interés moral.
Pero mientras aguardamos una acción bien asenderada; en tanto no podamos aplaudir a los iniciadores que, con voluntad y prestigio suficientes, sepan rasgar con la proa del ideal las aguas estáticas de la indiferencia, preparémonos para ovacionar al vencedor de la contienda, épica como un torneo de caballeros y lírica, también, como la gota de emoción que temblará esta tarde en los ojos de la moza arousana novia del Ovante.
Y sean las albas palomas de tus manos, mujer del Salnés, las que lleven sobre la cabeza del púgil triunfador la corona verde y oro de pino y xesta florecida. Sean ellas las que escancien para todos, argos vencedores y nautas vencidos en buena lid, la ritual, la dulce, morna, y vivificante libación del enxebre néctar, del licor celta, del rojo espadeiro, “sangue do curazón da Nosa Terra”


En Rianxo notábase ben este feito, en especial cando tal competición cadraba cos festexos do San Roque local: a xente non acudía á procesión nin á verbena que se celebraba na explanada da Ribeira. A escuadra rianxeira collía rumbo a Vilagarcía: dornas, motoras, lanchas, galeóns.. aquilo semellaban as invasións normandas cara as Torres do Oeste.

Fiestas (Rianjo) Con menos esplendor que otros años se celebró la festividad de San Roque. Aunque la misa cantada a dos voces y acompañada de órgano resultó bastante solemne no así ocurrió con la procesión que se vio poco concurrida lo mismo que la verbena que tuvo lugar en la explanada de la Rivera, no obstante las bien afinadas piezas ejecutadas por nuestra brillante colectividad musical.
Débese seguramente esta escasez de concurrencia a la mucha gente que con motivo de las regatas, de que en otra ocasión trataremos, se ha trasladado a Villagarcía
(Faro de Vigo, 30-8-1930)

De entre as celebradas en 1930, interésanos describir aquelas que fan referencia ás lanchas de pesca de doce remos (tamén había, entre outras, de racús de catro e quince remos). Compiten a “María”, patroneada por Ramón Soto Rubianes; a “Lagarta”, patroneada por Juan Soto Losada; o “Carmelo”, patroneada por José Serantes, ambas de Vilaxoán; e a “Manuela”, de Rianxo, patroneada por Baldomero Cebreiro. Nesta ocasión o primeiro premio, consistente en 400 pesetas e unha copa (regalo da Comisión de Festas), adxudicóuselle á “Lagarta”, o segundo foi anulado por un incidente acaecido entre o “Carmelo” e a “Manuela” que deu como resultado a súa descualificación, e o terceiro, que constaba de 65 pesetas, concedéuselle á “María”.

Foi grande o xúbilo dos incondicionais da “Lagarta”, lancha que xa noutros anos acadara o primeiro premio, para desgusto dos seus veciños, os da “Carmelo”:

“Las regatas.-Ha causado gran júbilo entre los vecinos de la localidad (de Villajuán), el éxito obtenido por la lancha “La Lagarta”, que ya en distintos años había obtenido también el primer premio en las regatas que en el día de San Roque se celebran en Villagarcía.
En este año, la satisfacción fue mayor, porque le disputaba el premio la lancha “Carmelo”, que fue la vencedora en las últimas regatas”


Pero de novo a inxustiza cometida cos de Rianxo supuxo unha estela de contrariedades. El Pueblo Gallego así o recoñece, describindo á perfección ese abuso:

“Un caso de injusticia.-Es más que una escueta noticia deportiva.
Las regatas celebradas el pasado domingo en Villagarcía, las regatas de lanchas, han dejado una estela de disgusto entre unos bravos marineros de Rianjo. Llega a nosotros esta noticia por una voz donde el principio de justicia rige siempre el verbo.
¿Qué pasó en ese campeonato entre marineros, gente que aprendió del mar mismo a luchar con legalidad?
Compitieron cuatro lanchas, tres de Villajuán y una de Rianjo, la “Manuela”.
Entre una de Villajuán y el muelle marchaba la de Rianjo sin que la angostura de su zona le permitiese maniobrar libremente en caso de abordaje o “empache”. La lancha rianjera fue empachada por la que corría a su vera. Y entonces el patrón pidió con arreglo a ley se reanudase el certamen. Pero no se le hizo caso.
La lancha de Rianjo llegó la segunda, ganando el premio de esta categoría. Pero se le niega en virtud de falta: la misma que alegaba haber recibido el patrón de la “Manuela” interesando se reanudase la regata.
Como comentario solo pondremos este dilema:
¿Hubo “empache”? Pues había que reanudar el certamen, conforme es de ley en estos casos.
¿No hubo “empache? Pues entonces la lancha de Rianjo que llegó en segundo lugar, merece el segundo lugar, merece el segundo premio, que se le negó”

Insiste o mesmo xornal ao día seguinte:

“Acerca de una injusticia. En las regatas de Villagarcía.
Por un error de premura al tomar ayer la noticia en que se protestaba de una injusticia habida en las regatas de lanchas celebradas el domingo pasado en Villagarcía, queremos hoy poner las cosas en su lugar.
La lancha “Manuela”, de Rianjo, fue empachada por la embarcación que corría a su vera y no obstante la reclamación del patrón de Rianjo de que se reanudase el certamen, como es de ley, no se le hizo caso porque oficialmente, al parecer, “no se había visto nada”. La lancha de Rianjo se retiró. Pero al final de la prueba bien claro se vio el derecho de la “Manuela”, porque el tribunal no concedió el segundo premio a la embarcación que llegó en segundo lugar, la que “empachó” a la “Manuela”, por achacársele falta.
La falta, precisamente, de que se quejó el patrón de Rianjo.
Con esto queda en claro la verdad del asunto. Y sigue en pie la injusticia que se cometió”

Non só protestara o patrón señor Baldomero diante dos organizadores e do comandante da Mariña de Vilagarcía. Con el estaban o crego de Rianxo, Don José Benito Fariña, que nesa ocasión perdeu a compostura encarándose coa máxima autoridade marítima, xa que lle levantou o bastón no seu propio despacho, a onde fora presentar a reclamación. Igualmente acercáranse ata alí Sixto de Aguirre e Rafael Dieste. Este último tamén soltou a súa voz, como lle recordará a Marcial Romero, nunha carta datada en París o 14 de xaneiro de 1950:

“Entre las fotos que envías veo la de una lancha con remeros. Supongo que será la que ganó las regatas. Con eso me acordé de aquellas regatas famosas que estaban a punto de acabar en trampa y que yo, en compañía de Sixto, hice llevar a términos la justicia vociferando primero ante un ujier del casino de Villagarcía (que yo creí que era el Comandante), y luego ante el Comandante mismo. Por lo que me cuentan también de esta vez (en 1950) hubo coros nocturnos para celebrar, casa por casa, a los vencedores”

As consecuencias finais dese incidente foron drásticas, aínda que imaxinamos que no fondo deberon existir outros problemas. Suspendéronse as regatas marítimas e con elas non tardará en desaparecer o chamado “Día da Ría de Arousa”, que viña sendo unha irmandade en Vilagarcía de varios pobos arousáns e contaba coas simpatías de todos. Era un labor de aproximación das vilas que bañan as augas da ría de Arousa, por encima de todas as diferenzas, de estreitamento de lazos espirituais e de confraternización.

Nas festas de San Roque de 1932 (a pesares da excitación reinante en Vilagarcía con motivo dunhas desordes recentes, polas que o gobernador non autorizou a saída da procesión), o alcalde Elpidio Villaverde decide darlle un certo impulso ás boas relacións dos arousáns: á “Festa da Arousa” concorrerán os concellos de toda a ría en corporación, acompañados dunha embaixada especial: a representación “delicada y grata de la mujer arosana”. De Rianxo acoden as señoritas Encarnación Fuentes Iglesias e Lolita Iglesias Tubío. As regatas de lanchas do xeito quedarían para mellor ocasión.

Esa unión dos arousáns suspéndese en 1933. O día da “Ría de Arosa” terá que esperar para mellor ocasión: “Todo lo que tienda a estrechar los lazos entre Villagarcía y los demás pueblos de la ría de Arosa ha de merecer el apoyo de todos cuantos amen la grandeza de nuestra región, de nuestra Patria. Sólo relacionándose, en convivencia frecuente y cordial, se puede aspirar a que los afectos granen en amistad perenne y que las justas aspiraciones culminen en realidades tangibles”. O “aillamento é sempre estéril”:

“Esto no debe ser. Esto no puede ser. La celebración de El día de la ría de Arosa tiende a esa loable finalidad: Villagarcía, la hermana mayor, abre sus brazos cordiales a todas las demás hermanas arosanas. Y con el corazón palpitante de emoción, y la efusión sincera en la voz, en los ojos, en el alma les dice: “Bienvenidas seáis, hermanas, a vuestra casa.
Ese Día de la ría de Arosa hay que celebrarlo. Y repetirlo con la mayor frecuencia. Porque así es cómo los pueblos se hacen grandes. Porque así, en constante comunicación de afectos e intereses, es como se llega a soluciones viables y provechosas en todos los órdenes de la vida”

Os mariñeiros de varios pobos da Arousa entenderon en 1934, que non podían permanecer por máis tempo sen regatas. De tal xeito que insistirán diante da comisión de Festas vilagarcián para que fosen organizadas, ao menos con racús de doce a catorce remos. A comisión acepta pero non houbo tempo para que se celebraran o domingo 19 de agosto, así que acórdase aprazalas para o seguinte, día 26, ás catro da tarde:

“El Jurado se constituyó en el muelle de descarga, estando constituido por el subdelegado marítimo don José Malfei, el alcalde don Valentín Briones, el ingeniero de las Obras del Puerto don Rafael Arizcum, don Antonio G. Caamaño en representación del presidente de la Comisión de fiestas don Adolfo Llovo, don Manuel Rey Posse, miembro de la Comisión organizadora de la prueba, don Antonio de Andrés Torres, en representación del presidente del Club de Regatas don Wenceslao González Garra y representantes de los Pósitos de Pescadores de la Ría.
El señor Arizcum hizo entrega de 100 pesetas a la Comisión, acordándose con tal motivo crear varios terceros premios”


As regatas, que se celebraron en diversas modalidades (piraguas; racús a catro remos; bucetas a catro remos; xeitos ata doce remos; iolas tripuladas por afeccionados; racús a quince remos...), resultaron dunha brillantez excepcional e foron presenciadas por milleiros de persoas. Ao menos non houbo liortas. O resultado que máis nos interesa é o das lanchas xeiteiras a doce remos. Saen cinco e chegan por esta orde: “Carmela”, patroneada por Manuel Bouzas; “Carmen”, por Juan Soto; e “Manuela”, por José Galbán. Os premios acadados ascenderon a 500, 200 e 20 pesetas, respectivamente.

Para as regatas de 1935, o subdelegado da Mariña, Santos Díaz, prodigou certo entusiasmo, facendo unha “tenaz propaganda sobre este festival”, xunto coa comisión de Festas. Repartiron carteis anunciadores e crearon uns bos premios, o que deu lugar a que se inscribiran un número de lanchas importante, moi poucas veces vistas en anos anteriores. “Tan grande fue la cantidad de las que tomaron parte, pertenecientes a Pontevedra, Grove, Puebla, Isla, Ribeira, Palmeira, Villajuán, Carril, Villagarcía, etc. etc., que creímos necesario omitir nombres de cada una, extractándonos tan solo a las ganadoras, para no hacer interminable la relación”, comenta o correspondente de El Pueblo Gallego.

“Y a medida que la hora transcurría para el comienzo de las regatas, ver el aspecto imponente que ofrecía el muelle de hierro, Avenida de la Marina e inmediaciones, donde una compacta muchedumbre esperaba ansiosa la señal de salida para las embarcaciones que tomaron parte en tan interesantes pruebas. También numerosas lanchas, motoras, etc. formando dos largas filas a lo largo de la ruta marcada para las embarcaciones que iban tomar parte en las regatas, un apiñado gentío animó con sus gritos y aplausos a los bravos marineros que con el mayor ardor disputaron la conquista de los primeros premios. Haciendo cálculos por bajo de la muchedumbre que presenció nuestras regatas el pasado domingo, creemos no errar al afirmar pasaban de 6.000”

Desgraciadamente, outra vez a lancha “Carmelo” deu a nota desagradable. Despois de facerse boa a saída, dita embarcación, patroneada por Manuel Bouzas, e a “Carmen”, por Juan Soto, adiántanse ás demais. Cando a “Carmen” pretendía pasarlle á súa contrincante, a “Carmelo” crúzaselle para impedirlle o seu intento. O xurado, en vista da manobra antideportiva da “Carmelo”, toma a decisión de concederlle o segundo premio e o primeiro á súa adversaria: “Sin embargo el patrón del “Carmen” cede su premio consistente en 500 pesetas a su rival, quedándose con el segundo, de 200 pesetas”. Non hai dúbida, a amizade dos “veciños” fixo posible que as cousas non foran a maiores. A “Manuela” non aparece sinalada por ningún lado.
As regatas previstas para 1936 non se celebraron. A guerra civil impediuno. Volverán a celebrarse nos finais dos anos corenta, anos nos que a “Manuela” logrou os seus máis soados triunfos. Os grandes perdedores agora eran os de Vilaxoán.

No hay comentarios:

Publicar un comentario